Çin, Kalkınmada Yol Haritası Belirledi

Çin, Kalkınmada Yol Haritası Belirledi

Çin’in 12’inci kalkınma planı, geçen hafta Çin Ulusal Halk Meclisi tarafından onaylandı. Yıllar süren kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan plan, meclisin onayının ardından resmi olarak ilk kez açıklandı. Böylece, Çin’in yol haritası da belirlenmiş oldu.

Pekiyi, hazırlıkları yıllarca süren ve Çin’in adım adım takip edeceği bu dev planda neler yer alıyor.

Kalkınma planında, öncelikle ekonominin büyüme hızı belirlendi. Çin’de ekonomi, son 30 yılda ortalama yüzde 10 oranında büyüdü. Çin, bu büyüme hızının kazandırdığı ivmeyle, 2007’de Almanya’yı, 2010’da Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi.

Fakat, Çin, 12’inci Kalkınma Planı’yla frene basmaya hazırlanıyor. Buna göre, büyüme hızının yüzde 7’ye düşürülmesi öngörüldü.

Çin’in frene basmasının nedeni, pastayı daha az büyütürken, daha çok dilime bölmek. Yani, niceliksel büyüme yerine, büyümenin niteliğine daha çok önem vermek.

Bu doğrultuda, Çin ekonomisini hareket ettiren motorlar da değişiyor. Ekonominin çarklarını geçen 30 yılda hızla döndüren kamu yatırımları ve ihracat sektörü, yerlerini iç tüketime ve hizmet sektörüne bırakıyor. Çünkü, Çin, hızlı ekonomik büyüme yerine, istikrarlı ve sürdürülebilir bir kalkınma çizgisine kaymayı amaçlıyor. Çin Başbakanı Wen Jiabao, bunu, “Ekonomik büyüme modelinin dönüştürülmesi” olarak açıklıyor.

Bu dönüşümün temelinde, refah seviyesi her geçen gün durmaksızın yükselen Çin halkı yer alacak. Çünkü, iç tüketim bir yandan ekonominin yeni itici gücü olurken, diğer yandan halkın yaşam koşullarını daha da iyileştirecek.

Örneğin, ortalama yaşam süresi tam 1 yıl yükselecek. Kırsal kesimde yaşayan tüm vatandaşlar, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacak. Düşük gelirli aileler için 36 milyon evden oluşacak toplu konut projeleri tamamlanacak.

Yine, bu dönüşüm çerçevesinde, hizmet sekrörünün ekonomideki payı yüzde 43’ten yüzde 47’ye çıkacak. Emek güçleri ile ekonominin hızlı büyümesinde en büyük paya sahip olan işçiler, yılda en az yüzde 13 oranında ücret artışı alacak. Çinli işçiler, alınterlerinin yanına, alım güçlerini de ekleyerek ekonomik büyümeye büyük katkı sağlamaya devam edecek.

Çin, 12’inci kalkınma planıyla, bilim ve teknoloji alanında da atılım hedefliyor. Bu amaçla, 40 trilyon yuani aşan ekonomik pastanın yüzde 2.2’lik dilimi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırılacak. Bu, Çin’in bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için, 2015’e kadar 1 trilyon dolara yakın harcama yapacağı anlamına geliyor. Bu dönemde, her 100 bin kişiden 33’ünün patent sahibi olması da öngörülüyor.

Ekonomik büyüme tarzının dönüşümü, çevreye daha duyarlı bir model anlamına da geliyor. Bu çerçevede, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik üretimindeki payı yüzde 12’e çıkarılacak. Özellikle, sulama projelerine yapılacak yatırımlar, su kaynaklarının tüketiminde %30 oranında verimlilik sağlayacak. Enerji tüketiminde 16’lık bir verimlilik artışı öngörülürken, en önemli küresel sorunların başında gelen karbondiyoksit boşaltımında, büyük bir ilerleme de sağlanacak. Buna göre, karbondiyoksit boşaltımı, yurtiçi hasılanın her birimi için, yüzde 17 oranında azaltılacak.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Print Friendly, PDF & Email
%d blogcu bunu beğendi: